Zastosowania hurtowni i integracji danych

Hurtownia danych i ich integracja to jeden z podstawowych elementów systemów Business Intelligence. Gromadzenie rozrzuconych po różnych zasobach informacji, a później ich przegląd i połączenie w jedną całość ma na celu stworzenie ogólnego modelu. Informacje same w sobie prezentują znikomą wartość, jedynie właściwie przyrównane stanowią pożądany materiał do analiz i predykcji. Jeśli chodzi o bazy, z których on powstanie, mogą to być: systemy ERP, CRM, raporty generowane przez oprogramowanie, rezultaty arkuszów kalkulacyjnych, pliki tekstowe i inne dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. W oparciu o dane z otoczenia firmy, doniesienia z rynku, od konkurencji czy konsumentów, hurtownia zostanie poszerzona o te dodatkowe elementy. Wynikiem właściwej modyfikacji będzie cenna wiedza biznesowa, która odgrywa decydującą rolę w uzyskaniu dominacji nad innymi firmami. Finalny produkt,który jest przeznaczony dla biznesowych użytkowników, to indywidualne sprawozdania i dashboard-y przedstawiające wiedzę zbiorczą z całego przedsiębiorstwa.

Dane teleadresowe:
BIZALTO Sp. z o.o.
ul. K. Kordylewskiego 11 lok. 202
31-542 Kraków

Tel.: 12 222 0005
Mob.: 693 358 284
E-mail: [email protected]