Badania psychologiczne dla operatorów – Pracownia Psychologiczna PSYCHE

więcej o badaniach operatorów »

Są potrzebne jeśli musimy stwierdzić, czy ktoś może podjąć pracę jako kierowca widlaka oraz innego pojazdu. Mimo, że sporo badanych podchodzi do nich z lękiem, jeśli nie dręczą nas schorzenia psychiczne, ich zaliczenie nie powinno przyprawić nam większych trudności. Jak jednak wyglądają badania operatorów maszyn? Czego powinniśmy się po nich spodziewać?

Wstęp do badania operatorów

Na otwierającym etapie testu kandydat wypełnia stworzony przez specjalistę formularz. Powinien w nim odpowiedzieć na pytania związane z działaniem w rozmaitych, najczęściej ekstremalnych przypadkach. Po sprawdzeniu formularza kandydataubiegającego się o uprawnienia, prowadzący będzie miał możliwość określić, jak dobrze reaguje na nerwy oraz przetestować jego sprawność intelektualną lub dojrzałość społeczną. Treść ankiety jest zależna od zawodu kandydata. Pierwszy etap badania operatorów zwykle wywołuje duży stres, ale jej zaliczenie nie jest problemem.

Psychologiczne badania operatorów

Ostatnia część badania operatorów odbywa się z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanych aparatów. Poszczególne testy badają takie umiejętności jak refleks lub podejmowanie wyborów w przypadkowych sytuacjach. Należy pamiętać, że czasem ten etap testów może nie być przeprowadzony. Tak będzie, jeśli badany w rozmowie przyzna się do nie najlepszego samopoczucia lub badanie wykaże, iż przed odwiedzeniem poradni wypił alkohol. Zaplanowane działanie może zostać wtedy odłożone na inny termin lub – gdy powodem jest alkohol – również odwołane.