Bezsenność

Bezsenność to sytuacja, kiedy pojawiają się kłopoty w czasie zasypiania, ale także podtrzymywania snu lub pojawia się poranne przebudzanie się. Zaburzenie to oddziałuje niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka w czasie dnia, dlatego symptomy bezsenności dotykają pacjenta przez całą dobę.

Jakie są przyczyny bezsenności?

Początkowe problemy ze bezsennością związane są przeważnie z konkretnym czynnikiem odmieniającym nasze zwyczaje związane ze snem. U niektórych pacjentów zaostrzona forma bezsenności zmienia się w stan przewlekły. Czynnikami przyczyniającymi się do podtrzymywania bezsenności są niepokój o sen, niewłaściwe nawyki powiązane ze snem a także wrodzone skłonności związane z zakłóceniami kontroli snu. Najważniejszym zachowaniem przy kuracji bezsenności powinno być oddziaływanie niefarmakologiczne, dające szansę na wykluczenie okoliczności powodujących bezsenność. Kuracja farmakologiczna pewnie osłabi objawy, choć rzadko zapewnia całkowite ustąpienie zaburzeń snu.