Centrum Dobrej Terapii – gabinet psychoterapii

Psychoterapeutą jest, najogólniej rzecz biorąc, każda osoba, która ukończyła szkolenie w tym zakresie. Dostęp do specjalistycznych szkoleń z psychoterapii jest zazwyczaj jednak zawężony do osób, które posiadają wyższe wykształcenie. Do osób, które są zwykle zainteresowane rozszerzeniem swoich umiejętności o psychoterapię należą często specjaliści pokrewnych nauk, takich jak: socjologia, pedagogika, czy psychologia.

Psychoterapia grupowa

Metoda ta opiera się na wykorzystaniu oddziaływania psychologicznego grupy na jednostkę. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótszych form, np. kilkusesyjnych. Grupy terapeutyczne są zwykle są ukierunkowane w danym temacie np. ich celem jest pomoc osobom uzależnionym od substancji psychotropowych. Istnieją również grupy o charakterze ogólnym, do których należą osoby mające różne przykre doświadczenia życiowe. W tym celu dołączenie do kręgu jest poprzedzone wywiadem na temat problemów pacjenta.