Kursy – pierwsza pomoc

W naszym kraju co roku traci życie parę tysięcy osób wyłącznie dlatego, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na tak smutne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Tematy, jakie pojawią się w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: bezpieczeństwo własne oraz ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku oparzeń elektrycznych czy porażenia prądem.