Leczenie schizofrenii

Pojęcie schizofrenia oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Schizofrenia nie jest jedną chorobą – można wyróżnić grupę patologii w pracy umysłu, które mają podobne mechanizmy powstawania. Do głównych objawów schizofrenii należą:

  • postępująca utrata kontaktu ze światem
  • zobojętnienie uczuciowe, prowadzące do pustki uczuciowej
  • jednoczesne występowanie dwóch sprzecznych sądów, uczuć, lub dążeń

Typy schizofrenii

Znanych jest kilka typów schizofrenii, które mają inne rokowanie:

  • schizofrenia paranoidalna występuje najpóźniej. Wśród objawów na pierwszy plan wysuwają się urojenia, zwykle nieusystematyzowane
  • schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się dziecinnym zachowaniem chorego. Jego uczuciowość jest niedopasowana do sytuacji, natomiast jego zachowania są chaotyczne
  • w schizofrenii katatoniczej chory usztywnia się i przybiera nienaturalne pozycje. Utrzymuje się to przez kilka godzin a nawet dni. Jest to stan zagrożenia życia
  • schizofrenia prosta wyróżnia się postępującym pogarszaniem się jego wyników w szkole

Leczenie schizofrenii – na czym polega?

Obecnie leczenie schizofrenii polega przede wszystkim na stosowaniu silnych leków uspakajających, działających na oddychanie komórek. Spowalniają one procesy neurotyczne przez co słabną objawy aktywne. Stała farmakoterapia nie zapobiega jednak w stu procentach nawrotom schizofrenii, ale może złagodzić objawy kolejnych nawrotów. Do podstawowych możliwości pomocy należy tzw. psychoedukacja. Jej celem jest przekazanie ważnych informacji o chorobie.