Nerwica

Medycyna określa nerwicę jako zespoły psychogennych dysfunkcji emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i nieprawidłowych form zachowania występujących jednocześnie i połączonych ze sobą równocześnie u których podłoża leży stres i strach.

Nerwica – leczenie farmakologiczne

Najskuteczniejszą formą kuracji neurozy jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a leki przeciw depresyjne mogą trwale uzależniać i wpływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są tak samo ważne, a, w wielu przypadkach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o przyczynach wielu symptomów. Do najczęściej zalecanych metod psychoterapeutycznych należą terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Inne techniki wspomagające w leczeniu nerwicy

Technik wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – mogą to być: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna mobilizacja chorego ma ogromne znaczenie dla toku terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie nerwicy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę np. jogi i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie diety również ma wpływ na efektywność procesu leczenia nerwicy. Korzystne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na objawy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych zaburzeń należą elektrowstrząsy. Ta dyskusyjna metoda wykorzystywana dawniej głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.