Szpital Skawina – guz piersi

Genetyczne uwarunkowania pojawienia się guza piersi stanowi około 10% wszystkich zachorowań na tego typu raka. Przy rocznej zachorowalności w Polsce szacowanej na około 15 000 nowych zachorowań, najlepsze efekty może przynieść leczenie raka piersi w początkowych stadiach rozwoju. Objawami tego nowotworu jest np zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego, wyciek z brodawki, powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym. Guz może nie być wyczuwalny u około 1/5 chorych, szczególnie w przypadku kobiet, u których w trakcie profilaktycznej mammografii dostrzeżono niepokojące zmiany radiologiczne. Jeżeli stosunkowo wcześnie poddamy się leczeniu guza piersi, rosną nasze szanse na całkowite wyleczenie.

Innowacyjne metody leczenia raka

Pełne wyleczenie z choroby lub spowolnienie jej postępu, będące zasługą współczesnej chirurgii, chemioterapii i radioterapii, zależy od stadium rozwoju nowotworu. Wybór rodzaju leczenia raka piersi jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby. Ogólne leczenie raka piersi to w znacznej mierze chemioterapia, która wiąże się z zażywaniem leków, w celu zwalczenia komórek nowotworowych. Poza tym stosować można hormonoterapię, która ogranicza działanie głównych hormonów płciowych. Estrogeny wpływają na rozrost komórek nowotworowych. Ogólne leczenie raka piersi może być wykorzystywane po operacji, jako leczenie uzupełniające czyli leczenie adjuwantowe, zapobiegające nawrotowi