Uzależnienia

Leczenie jednostki z uzależnieniami to proces długotrwały. Uzależnieniem zazwyczaj nazywa się silny niewrodzony przymus by wykonywać jakąś czynność. W potocznym rozumieniu wyrażenie to stosujemy do uzależnień bardzo często spotykanych, np. narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, ale uzależnieniem może być prawie wszystko. Dlatego uzależnieniem możemy nazwać przypadki nadmiernego korzystania z komputera, nałogowego grania w gry komputerowe, czy też braku możliwości oparcia się chęci jedzenia określonego pożywienia,bądź też jedzenia w ogóle.

Sposoby leczenia osób uzależnionych

Leczenie uzależnień jest czasami mylone z odwykiem, kiedy w tym drugim przypadku mówimy tylko o sferze fizycznej. W leczeniu uzależnień celem jest wprowadzenie na nowo uzależnionego do społeczeństwa. Nie mówimy więc tylko o odrzuceniu uzależniającej substancji, ale przede wszystkim o odbudowie osobowości, życia rodzinnego i miejsca w społeczeństwie. Istnieje sporo metod leczenia uzależnień, jednak w Polsce najpopularniejszy jest reprograming. W tej metodzie terapeutycznej największynacisk kładziony jest na wpajanie pacjentowi pozytywnych wzorców zachowań, by mógł z nich skorzystać w chwilach kryzysu.