Zabieg laparoskopowego wycięcia odbytnicy

O tym jaka metoda zostanie zastosowana do leczenia raka jelita grubego rozstrzyga faza choroby. W sytuacji gdy nowotwór jest mały lub ograniczony do małego polipa, leczenie ogranicza się do punktowego usunięcia małej nieprawidłowości bez usuwania fragmentu jelita. Coraz częściej odbytnicę wycina się za pomocą laparoskopu. Takie rozwiązanie stwarza najbardziej komfortowe warunki dla pacjenta. Chociaż nie jest to jeszcze powszechnie wykorzystywana metoda, perspektywy jej rozwoju są pomyślne

Laparoskopowe wycięcie odbytnicy – skuteczność leczenia

Około 10% pacjentów z nowotworem jelita grubego i odbytnicy jest poddawanych operacji metodą laparoskopową. Zabieg ten wciąż jest stosunkowo nowym sposobem walki z rakiem, jednak ma przed sobą szerokie perspektywy. U chorych poddanych operacji uzyskuje się zadowalający margines wyciętych tkanek, a rezultaty leczenia charakteryzują się niską chorobowością, wynoszącą ok. 13%. W odniesieniu do standardowych metod, pozabiegowa hospitalizacja trwa znacznie krócej, a czas samego zabiegu operacyjnego zmniejsza się wraz ze zdobywaniem doświadczenia przez chirurgów. Również jakość życia pacjentów poddanych laparoskopowemu wycięciu odbytnicy jest o znacznie lepsza w stosunku do pacjentów operowanych metodami standardowymi.