IT Works – outsourcing IT

Outsourcing to „wykorzystywanie zewnętrznych źródeł” (ang. outside resource using).

Określeniem tym nazywamy długoterminowy kontrakt, który powierza niezależnemu i zwykle zewnętrznemu usługodawcy odpowiedzialność w zakresie utrzymania i zapewnienia poprawnego działania pewnej części działalności firmy. Tą część mogą stanowić np. działania z zakresu IT.

Co odróżnia outsourcing IT od zlecenia wykonania?

Zasadnicze w toku tego procesu są następujące elementy: powierzenie, długoterminowość i odpowiedzialność.

Outsourcing tym odróżnia się od zwykle używanego zlecania prac podwykonawcom, że ma charakter powierzenia (oddajemy zewnętrznej jednostce czynność, wykonywana dotychczas przez nas ), ma długi termin (najczęściej 3-5 lat), a odpowiedzialność za całokształt określonego fragmentu działalności leży na zewnętrznym podmiocie (który obowiązany jest do świadczenia usług na określonym poziomie).