Sterowniki PLC

Sterowniki PLC umożliwiają precyzyjne kontrolowanie pracy maszyn przemysłowych. Korzystając z nich jesteśmy w stanie uczynić bardziej efektywnym działanie każdego zakładu, a dzięki możliwości pisania programów bez trudu przystosować do konkretnych wymagań.

Zasady pracy sterowników PLC

Tym, co wyróżnia je na tle pozostałych kontrolerów jest to, że ich praca jest cykliczna. Sterownik PLC wypełnia krok po kroku wszystkie rozkazy znajdujące się w programie, zaś kiedy ten dobiegnie do końca, ponawia określony proces, sprawdza stany wejść oraz zapisuje w osobnym pliku, a następnie uruchamia wykonywanie algorytmu jeszcze raz. Języki, służące do pisania programów zarządzających pracą sterowników dostarczane są zwykle przez ich wytwórców.

Od kiedy są używane sterowniki PLC?

Pierwsze sterowniki PLC pojawiły się w drugiej połowie lat 60 ubiegłego stulecia. Z początku wykorzystywane były w przedsiębiorstwach z USA oraz zachodnich Niemiec, jednak już po paru latach dotarły także do krajów komunistycznych. Pierwsze tego typu urządzenia zjawiły się w naszym kraju w latach siedemdziesiątych, a ich regularna produkcja ruszyła pod koniec tej dekady.

Jak klasyfikuje się sterowniki PLC?

Najczęściej stosowanym rodzajem sterowników PLC są urządzenia kompaktowe, umożliwiające pracę na jednym module. Poza tym, wytwarza się także kontrolery modułowe wielu rozmiarów i kontrolery centralizowane, na które składają się różne urządzenia sterowane centralną jednostką.

Zalety sterowników PLC

Sterowniki PLC, mimo dość wysokich cen, pozwalają na minimalizację wydatków na eksploatację maszyn przemysłowych. Mają niewielkie wymiary, a ogromnym stopniu ograniczają niebezpieczeństwo pojawienia się problemów.