Usługa root VPS

Czym jest VPS?

Virtual Private Server (VPS) jest podziałem jednego fizycznego serwera na kilka wirtualnych, o odpowiednio obniżonej charakterystyce. Dzięki stosowaniu hostingu VPS mamy gwarancję, że otrzymamy pełny dostęp do określonej części możliwości serwera fizycznego. Na każdej maszynie wirtualnej można zainstalować inny system operacyjny, a żadne modyfikacje na niej przeprowadzane nie mogą zaburzyć czy też zmienić działania pozostałych serwerów. VPS zapewnia pełną funkcjonalność konta root, jednak nie każdy program do zarządzania VPS obsługuje wszystkie jego funkcje (np. dostęp do kompilacji jądra systemu).

Czym jest konto root VPS?

Usługa root VPS jest przeznaczona dla klientów posiadających umiejętności w zakresie administrowania serwerem. W przypadku tego wyboru, uzyskujemy dostęp do konta root w zainstalowanym na naszej maszynie systemie po czym własnoręcznie możemy dopasować poszczególne ustawienia odpowiednio do swoich wymagań. Dzięki temu nie musimy rozmawiać z firmą hostingową oraz wydawać dodatkowych pieniędzy przy potrzebie zastosowania poważniejszych zmian, równocześnie zyskując całkowitą swobodę w zakresie aktualnych działań. Swoboda ta jest z prostych względów powodem, dla którego z root VPS powinny korzystać tylko osoby doświadczone.